Акаталектика

Акаталектика (грецьк. а – префікс, що означає заперечення, та katalektikos – усічений) – відповідність клаузули метричній структурі вірша, дотримання його схеми. Так, в акаталектичному ямбічному рядку два останні склади адекватні стопі ямба (константа): “Страшні слова, коли вони мовчать” (Ліна Костенко):

∪-/∪-/ ∪ -/ ∪ -/ ∪-/ ∪ -/

У такому значенні вживаються поняття: акаталектична клаузула, акаталектичний віршовий розмір, акаталектичний хорей тощо, на відміну від каталектики чи гіперкаталектики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Акаталектика