Друг

“Друг” – літературно-науковий і громадсько-політичний журнал-двотижневик студентського товариства “Академический кружок”. Виходив у Львові 1874-77 спочатку як орган “москвофілів”, а з 1876, після приходу до редколегії І. Франка та М. Павлика, – як орган демократичної молоді. Важливу роль у демократизації журналу відігравали листи М. Драгоманова до редакції. В журналі друкувалися звіти про діяльність студентських товариств, громадські й літературні новини, Характер літературно-художнього матеріалу відчутно поліпшився в

другий період існування журналу, коли тут були опубліковані принципові програмні статті І. Франка: “Поезія, її становисько в наших временах”, “Літературні Письма”, “Слівце критики”, його ж оповідання з бориславсьвого циклу: “Ріпник”, “На роботі”, “Навернений грішник”; дебютував тут Франко сонетом “Народні пісні” та першим романтичним твором “Петрії і Довбущуки”. Помітну роль відіграли праця М. Павлика “Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині” та рецензії на різні галицькі видання, стаття А. Дольницького “Язык в галицкой литературе”, в якій обгрунтовувалася
потреба відмови від штучного “язичія” і переходу до народної мови в літературі й журналістиці.

Серед опублікованого – повість І. Вагилевича “Денис”, оповідання А. Дольницького “На-потемки”, О. Стороженка “Зачарований дуб”, твори І. Белея, І. Верхратського, В. Лукича (псевд. В. Левицького) та ін. Значне місце відводилося перекладам з іншомовних літератур (М.

Лермонтова, І. Тургенева, М. Салтикова-Щедріна, Й.-В. Гете, Г. Гейне, Г. Флобера, М. Йокайї та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Друг