ІBAH ПЕТРОВИЧ КОТЛЯРЕВСЬКИЙ (1769-1838)

Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня (26 серпня за ст. ст.) 1769 року у родині дрібного чиновника полтавського магістрату. У родини було невеличке госпо­дарство та кілька сімей кріпаків. (До списку дворян Котляревських було внесено лише 1793 року.) Закінчивши Парафіянську шко­лу 1780 року, майбутній письменник вступає у Полтавську духовну семінарію. Уже там Котляревський між друзями здобуває славу “рифмача” і стає душею рукописного журналу “Муха”.

Але 1789 року з невідомих причин він кидає на­вчання у семінарії, натомість

здобуває посаду канцеляриста губерн­ської управи. Згодом майбутній письменник деякий час навіть Пра­цює домашнім учителем у поміщиків. У цей період він зацікавився народними звичаями, переказами, прислів’ями. З 1796 року Іван Петрович перебував на Військовій службі, брав участь у російсько-турецькій війні, де 1806 року відзначився доб­лестю при взятті Бендер та Ізмаїла. Дослужившись до чину штабс-капітана, він 1808 року виходить у відставку.

Після війни Котлярев­ський намагався влаштуватися в Петербурзі, але йому це не вдалося, і він Повертається до Полтави. З 1810 по 1835 роки він працює наглядачем Будинку виховання

дітей бідних дворян, а з 1827 року ще й попечителем “богоугодних закладів” Полтави. Письменник належав до полтавської масонської ложі “Любов до істини”, яка проповідувала просвітительські ідеї. Після Повстання декабристів на допитах згадувалось ім’я керівника ложі М. М. Новикова. Була там згадка і про Котляревського як члена “Малоросій­ського товариства”, але за браком доказів справу на нього заведено не було.

У 1835 році І. П. Котляревський Через тяжку хворобу вийшов у відставку, а невдовзі перед смертю дав волю кріпакам і роздав майно знайомим. Помер Іван Петрович Котляревський 10 листопада (29 жовтня) 1838 року.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ІBAH ПЕТРОВИЧ КОТЛЯРЕВСЬКИЙ (1769-1838)