“Коротких відомостей з теорії літератури” і визначте жанрові ознаки твору Гулака-Артемовського

У новій українській літературі Гулак-Артемовський дав цікаві зразки національної байки. Провідне місце посідав тут твір “Пан та Собака (Казка)”, надрукований у журналі “Ук-раинский вестник” (1818) . В алегоричному образі Рябка, якого нещадно лупцюють панські слуги, знайшло своє відображення безправне життя кріпаків. У цьому образі поет показав кріпака – працьовитого, наївного, безправного, який вірить у панську “добрість”.

Рябко цілком віддається роботі…

Трудяга не може збагнути причину панських знущань. “Чим,

люде добрі, так оце я провинився?.. За що ж глузуєте?..” Але згодом у цього затурканого трудівника прокидається почуття обурення…

У гостро сатиричному плані поет характеризує панів, їхнє самодурство і деспотизм, аморальність і неробство, підкреслює необмеженість панської сваволі. В творі чуються нотки суспільного протесту проти гнобителів-панів, причому цей протест, за характеристикою поета, йде з глибин народних.

Надрукувати даний твір, та ще й українською мовою, було нелегко. П. Гулак-Артемовський виявив неабияку рішучість. Поета чекали неприємності, гнів “начальства”. Байку “Пан та Собака”

було набрано дрібними літерами і підписано

Твір “Пан та Собака” є зразком української класичної байки. Гуманний, прогресивний зміст, художня майстерність зумовили широку популярність цієї байки як на Україні, так і”в Росії… Згадана байка відіграла помітну роль у посиленні антикріпосницьких настроїв у тогочасному суспільстві… Вона була розповсюджена в численних рукописних списках. .

…В міру підвищення по службовій драбині в ньому все більше виявлявся консерватор з вузьким кругозором… Особливо помітні реакційні тенденції виявилися у творчості Гулака-Артемовського 40-50-х років. Поет все більше відставав від літературного життя; його талант почав тьмяніти; поет не спромігся піднятися до тих вершин, на яких був у 10-20-х роках.

Проте і ця, остання, частина творчості Гулака-Артемовеь-кого не позбавлена художньої вартості. Іноді чуються і тут щирі, схвильовані роздуми, захоплення рідною Україною…

Т. Шевченко позитивно оцінив поетичну творчість. Гулака-Артемовського 20-80-х років. Проте Шевченкові була відома і дальша службова кар’єра Гулака, що відштовхнула письменника від народності, привела до складання казеннопатріотич-них віршів…

Про захоплення Гулака-Артемовського поезією. Шевченка розповідає в листах до Тараса Григоровича Квітка-Основ’янен-ко. “А що вже Гулак-Артемовський, коли знаєте, той дуже Вас полюбив за “Кобзаря. В іншому місці Квітка писав: “Поклі-нявся Вам пан Артемовський…

Він сказав: “Я тільки прочитав його “Кобзаря”, та й знаю, яку він має душу і яке серце у нього, і знаю його /думки”. Сучасники захоплювалися Гулако-вими творами. 1831 року Гулака-Артемовського обрано членом “Королівського товариства друзів науки” у Варшаві…

Гулак-Артемовський своїми кращими творами сприяв демократизації української літератури, утвердженню в ній народної мови, національних основ… Своєю поетичною діяльністю Гулак-Артемовський сприяв зміцненню зв’язків української літератури із літературою світовою.

Історія української літератури, т. 2.

1967 р.

1. Розкрийте алегоризм образу Рябка. Обгрунтуйте висловлене в “Історії української літератури” твердження про те, що в свідомості кріпака пробуджуються обурення і протест.

2. Спираючись на текст байки, доведіть, що Пан зображений у сатиричному плані.

3. У чому проявилася громадянська мужність П. Гулака-Артемовського?

4. За що, на вашу думку, Т. Шевченко позитивно оцінив творчість її. Гула-ка-Артемовського 10-20-х років? Що говорив Гулак-Артемовський про “Коб-а”р”?

Як це характеризує його самого?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Коротких відомостей з теорії літератури” і визначте жанрові ознаки твору Гулака-Артемовського