Левко Іванович Боровиковський – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Левко Іванович Боровиковський (1808-1889 pp.)

Один із найяскравіших представників українського романтизму цього періоду – Левко Іванович Боровиковський. Близький до гуртка Срезневського, він захоплювався фольклористикою, обробляв народні сюжети у своїх віршах та баладах. Велику увагу Л. Боровиковський приділяв перекладанню творів польських та російських поетів (О.

Пушкіна, А. Міцкевича, І. Красіцького).

Злет творчості Л. Боровиковського припадає на 1828-1834 роки. У цей період його поетичні твори друкуються у багатьох виданнях: балади

“Молодиця” (1828 р.) та “Маруся” (1829 р.) були надруковані у “Вестнике Европы”, вірш “Козак” (1831 р.) – в “Украинском альманахе”, деякі російськомовні твори були опубліковані в “Отечественных записках” (1840 р.), а у 1841 році у “Ластівці” вийшли його балади, думки, байки, а також народні приказки та загадки. Зі 120 творів Л. І. Боровиковського, які були написані до початку 40-х років, опубліковано було лише 21 (10 російською й 11 українською мовами).

За життя автора окремим виданням вийшла збірка “Байки та прибаютки”, видана А. Метлинським 1852 року в Києві. Ще деякі фольклорні матеріали Л. Боровиковського були опубліковані у збірнику А. Метлинського “Народные южнорусские песни” у 1854 році. ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Левко Іванович Боровиковський – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)