Відповідь на контрольне питання До роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”

У чому відмінність “Злочину і кари” від детективних романів?

Насамперед у тому, що автор досліджує не обставини злочину, а його мотиви, і доходить найглибших філософських висновків, довівши, що ідея права сильної особистості може виникнути тільки на неблагополучному соціальному тлі, в умовах несправедливого суспільного устрою, що ця ідея, фашистська за своєю суттю, нелюдська. Головні питання, що ставить роман, – не що, не як, а чому.

У детективному романі головне – сюжет, а в “Злочині і карі” – неспокійно пульсуюча думка гуманіста і філософа, що шукає шлях до загальнолюдської правди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповідь на контрольне питання До роману Ф. Достоєвського “Злочин і кара”