Відповіді до теми: творчість Габріеля Гарсія Маркеса

1. Що ви знаєте про Габріеля Гарсія Маркеса?

Г. Г. Маркес – колумбійський письменник і публіцист, лауреат Нобелівської премії 1982 року, один із найяскравіших представників “магічного реалізму”.

2. Що вам відомо з біографії Маркеса?

Маркес народився 6 березня 1928 року у провінційному селищі Аракатака (Ко­лумбія) у родині телеграфіста. Виховувався у домі діда, де й познайомився з фоль­клорними традиціями своєї землі. Навчався в єзуїтській школі та національному коледжі, а потім на юридичному факультеті Національного університету

в Боготі.

3. Що таке “магічний реалізм”?

“Магічний реалізм” – це умовна назва модерністської течії в літературі Латин­ської Америки. Рисами цього методу стало передусім звертання до міфологічних традицій, причому не біблійних чи античних, а індіанських, а’ по-друге, спроби осмислення етноісторії, філософської ідеї та жанрові форми, підказані місцевим фольклором – заклинання, замовляння, ліричні пісні тощо.

4. Які найвідоміші твори Г. Г. Маркеса?

Найвідоміші твори Маркеса: романи “Опале листя” (1995), “Недобра годи­на” (1961), “Полковнику ніхто не пише” (1961), “Сто років

самотності” (1967), “Осінь патріарха” (1975), “Хроніка одної оголошеної смерті” (1981), “Коханий під час холери” (1985), “Генерал у лабіринті” (1989); збірка оповідань “Поховання Ве­ликої Мами” (1962).

5. Який твір зробив Маркеса класиком?

Класиком письменника зробив роман-епопея “Сто років самотності” (1967), у якому автор запропонував свою модель створення світу – міфологічну, заявив­ши про унікальну різнобарвність латиноамериканського світу.

6. Що саме характеризує художній світ Маркеса?

Для художнього світу Маркеса характерне прагнення відтворити “моделі” на­ціональної історії та національного мислення: поєднання соціального й психо­логічного, відтворення місцевого колориту, тяжіння до умовного, гротескного, фантастичного, різноманітних форм поетичної символізації, змалювання дивно­го, незвичайного, абсурдного, надприродного серед повсякденного життя, ство­рення “фантастичної дійсності”, в якій зруйновано межі між реальним і надреаль – ним, об’єктивним і суб’єктивним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість Габріеля Гарсія Маркеса