З міфів давніх євреїв – МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

СТЕЖКАМИ МІФІВ

МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

З міфів давніх євреїв

БІБЛІЙНІ ІСТОРІЇ ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

Початок світу

(Книга Буття, І)

Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами.

І сказав Бог: “Нехай буде світ”1. І настав світ. І бачить Бог світ, що воно добре, та й одділив світ од темряви, назвав світ днем, а темряву ніччю. І настав вечір, і настав ранок – день перший.

Світ – тут: світло.

Подобу1, і нехай панує над рибою

морською, і над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звірем, і над усяким гадом, що повзає по землі”. І створив Господь людину в свій образ – чоловіка й жінку. Бачив Бог: все, що створив, було добре.

І настав вечір, і настав ранок – день шостий.

Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. 1 благословив Бог день сьомий.

Переказ Олександра Білоусенка

Прагнемо бути творчими читачами

1. Що ви дізналися про Біблію?

2. Розкажіть, як Біблія пояснює походження світу.

3. Чи згодні ви з тим, що основний художній засіб у прочитаному міфі – повтор?

Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Яку ілюстрацію ви намалювали б до цього тексту?

5. Чому біблійну історію можна назвати міфом?

Із секретів літературознавства

У міфах різних народів зустрічається багато спільного. Чим же можна пояснити цей факт? Одна з причин криється в тому, що, як і казки, міфи мандрували світом. Отже, сюжет міфу, народженого в одного народу, могли використовувати й інші народи.

Найчастіше це відбувалося в тих випадках, коли вони жили поруч один з одним. Подібність деяких міфів пояснюють і схожими умовами життя землян. Незалежно від того, у якому куточку нашої планети вони мешкали, люди бачили на небі сонце, місяць і зорі й прагнули зрозуміти, звідки ж узялися ці світила. їх поливав дощ і обдував вітер, і вони намагались

1 Образ Божий означає, що чоловік своєю душею подібний до Бога, а подоба – що він може й приподоблятись до Бога добрими ділами… (Примітка Олександра Білоусенка.)

Відкрити таємницю походження природних явищ. Так і виникали, незалежно один від одного, подібні за змістом міфи різних народів.

Підсумовуємо вивчене

1. Поясніть значення слова міф.

2. Який із прочитаних міфів видався вам найцікавішим? Чому?

3. Знайдіть у міфах про творення світу схожі елементи.

4. Скориставшись матеріалами рубрики “Із секретів літературознавства” і прочитаними міфами, підготуйте розповідь на тему “У чому секрет подібності міфів різних народів?”

5. Які міфи про створення світу ви читали на уроках української літератури? Порівняйте їх із розміщеними в нашому підручнику.

6. Намалюйте ілюстрацію до одного з міфів.

Літературна вікторина “Чи уважними були ви читачами?”

1. З яких міфів ці уривки?

“Усе легке та чисте тієї самої миті піднялося догори й утворило небо, а все важке та брудне опустилося додолу й утворило землю. Так небо і земля, які спочатку були хаосом, завдяки удару сокири відділились одне від одного”.

“Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. І благословив Бог день сьомий”.

“Вони літали в повітрі і шукали духа, який би допоміг їм, але нікого не знайшли”.

2. Що або кого ви впізнаєте в цих описах?

“Воно було таке високе, що його гілки кидали тінь на палаци богів, і на землю, і на країну йотунів”.

“…Ця маленька фігурка ожила, закричала “уа-уа” і почала радісно підскакувати”.

3. Які слова пропущено в цих реченнях?

“У далекому минулому оседжі мешкали”.

“І бачить Бог світ, що воно добре, та й одділив світ од темряви, назвав світ…, а темряву…”.

“Коли Всебатько мчав….. стукіт копит його вірного коня

Лунав над світом і долітав навіть до холодного світу йотунів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

З міфів давніх євреїв – МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ