Жанрова своєрідність роману О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Ліричні відступи представляють автора як героя власного роману й відтворять його біографію. Біографічний пунктир відступів: перший розділ – оповідання про молодість і згадування про південне посилання, шоста – прощання з молодістю, восьма – оповідання про ліцейські роки. Суб’єктивний мир автора в ліричні відступах

Від “А” до “Я”: тематичний діапазон ліричних відступів. Роль ліричних відступів у створенні художнього образа епохи. З’єднання в романному оповіданні епічної широти й ліричної суб’єктивності. “Євгеній

Онєгін” – “енциклопедія російського життя” від першої особи

Ліричні відступи й пейзажні фрагменти оповідання: об’єктивна “прозаїчність” і суб’єктивна “поетичність” картин російської природи. Ліричні відступи на “літературні” теми: проблеми сучасної Пушкіну літератури (питання жанрових переваг, іншомовних запозичень, взаємодії європейської й російської літератури й т. д.) на сторінках роману. Романтизм і романтики в іронічному світлі авторського оповідання

Ліричні відступи як літературна біографія “Євгенія Онєгіна”: відтворення історії створення роману

на сторінках роману. Автор як читач власного роману (“переглянув все це строго…”, “пора мені… п’ятий зошит /Від відступів очищати”). Можливі, але нереалізовані шляхи розвитку романної дії. “Плани” і “чорнові начерки” майбутніх добутків у романі. Ліричні відступи – найважливіший спосіб побудови “вільного роману”. Звертання до читача в ліричних відступах.

Образ читача на сторінках роману. “Роман вимагає балаканини”: ефект вільного діалогу считателем.

“Роман автора” і “роман героїв” в “Євгенії Онєгіні”: ліричне авторське оповідання вбирає в себе історію героїв, виводячи на перший план справжнього головного героя роману – його творця


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Жанрова своєрідність роману О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”