Алегоричні образи сонця і соняшника у творі І. Драча “Балада про соняшник”

І. Пошук митцем нових форм у поезії. (Балада у І. Драча позбавлена своїх тра­диційних ознак: фантастичних, легендарно-історичних та героїчних рис. На­томість вона побудована на побутовому, драматично-напруженому сюжеті, в ній висвітлюються зовні буденні, але насправді незвичайні явища.)

ІІ. “Балада про соняшник” – натхненний гімн сонцю як початку і джерелу всього сущого. (Балада Драча – яскравий приклад “заземлення” широко вживаних у традиційній ліриці тропів. Соняшник і сонце в Драча наліче­ні людськими властивостями,

олюднені, як у фольклорі, у народному світо-

“сприйманні.)

1. Алегоричні образи соняшника і сонця у баладі і. Драча. (Образи сонця і соняшника – це поет і поезія. Вони розкривають приховані можливості творчого життя за законами краси, духовного злету.)

2. Образ сонця. (Це алегоричний образ краси мистецтва і народного духу. Поезія у баладі 1. Драча уподібнюється до звичайного дядька, схожого на сонце, котре їде на велосипеді у червоній сорочці.)

3. Образ соняшника. (Соняшник поєднує в собі “земне” і “небесне”: порив у небо і закорінення у рідний грунт. Соняшник – квітка національного сві­товідчування.

Жовтий колір як невід’ємна частина національної символі­ки. Соняшник уособлює небесне світило на землі.)

ІІІ. Поезія 1. Драча “Балада про соняшник” – органічне поєднання естетич­них здобутків людства з прадавніми фольклорними джерелами. (Поет по­вертається до народних вірувань у життєдайну силу сонця – колеса. Цей загальнослов’янський образ став своєрідним символом у творчості 1. Драча. Він передає єдність розуму і почуттів, осягнення таємниць Всесвіту наукою і поезією.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Алегоричні образи сонця і соняшника у творі І. Драча “Балада про соняшник”