Антропоніміка

Антропоніміка (грецьк. dnthropos – людина та опута – ім’я) – розділ ономастики (галузь мовознавства, покликана вивчати назви родів, племен, націй, географічні назви та ін.), в якому досліджуються власні імена, прізвища, псевдоніми тощо як письменників, так і персонажів у художніх творах, розкривається їхній ідейний зміст (подеколи – символічне значення), як Калитка в драмі І. Карпенка-Карого “Сто тисяч” або Огир, Матюха, Гнида в романі А. Головка “Бур’ян” та ін. Цікавим прикладом А., скажімо, вірш М. Йогансена “Метемфізис”, в контексті якого закодовані прізвища представників літературного відродження 20-х років:

А нас, тих, що знали зарані пісню.

Заспівають у трави, квіти й коріння,

Вітерець хвильовий пролетить і свисне.

Тичину блакитний елан оповине,

Закиває лісними очима сосюра,

І знайдеться десь перекручений корінь,

Такий незграбний, такий чудернацький і бурий,

Що для нього назвищ не стане тих,

Що раз полізуть в історію

І наречуть йому химерне ймення:

– Йогансен.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Антропоніміка