БУКВА Єє, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Єє ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ЗАГАДКА. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ “БАРВИСТЕ КОРОМИСЛО”

Мета: навчити учнів виділяти на слух злиття звуків, визначати їх місце в слові – на початку слова, складу, після голосного – та позначати злиття буквою Єє; на слух порівнювати тверду і м’яку вимову парних твердих і м’яких приголосних перед та відповідно позначати на письмі м’якість приголосного буквою Єє; виховувати почуття прекрасного.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

1) Розучування скоромовки.

Юрко Юрасика зустрів.

Юрась карасика

зловив.

– Юрасику, віддай карасика,-

Юрко Юрасика просив.

2) Робота над потішкою.

Юля, Юра і Юхим

Люблять танцювати.

І подобаються всім

Молодці-малята!

2. Робота над загадкою

– Буква ця усім відома:

Перед я вона стоїть.

В ній – дві палички і коло –

Здогадаєтесь умить.

Є ця буква в слові Юля,

І в словах сміюсь, стою.

Ой, яка ж вона красуня,

Ця чудова буква… (ю).

3. Що чим роблять?

Голкою – … (шиють).

Лопатою – … (копають).

Косою – … (косять).

4. Слухання вірша

Люблю я свою лялю,

Зроблю я їй коралі

З горобини червоної,

Із

травиці шовкової.

О. Катрич

– Виконайте звуковий аналіз слів Юрко, люблю.

5. Читання оповідання М. Коцюбинського “десять робітників” та вірша І. Січовика “Руки”

Фізкультхвилинка

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з новою буквою Єє

Читання вірша

Євген тепер уже школярик,

Раненько в школу сам встає…

А ім’я це – в тім і загадка –

Розпочинає буква… (Є).

– Про кого розповідається у вірші? (У вірші йдеться про Євгена.)

– Які звуки ви чуєте на початку слова? (Звуки, ) Ці звуки позначаються однією буквою Єє. (Учитель показує букву.)

– Послухайте, повторіть назву цієї букви і ще раз скажіть, які звуки при цьому вимовляються (активно артикулюємо звуки ).

Якщо учням складно визначити звукове значення букви Єє, учитель пропонує їм вимовити протяжно і прислухатися, який уже відомий голосний звук вони чують – . Потім звертає увагу дітей на попереднє зімкнення спинки язика з твердим піднебінням – вимовляння звука перед.

– Чи є ще слова в цьому вірші з є? (Слово “встає”.)

– Де заховалася літера є у словах (У середині та в кінці слів.)

– Доберіть інші слова, що закінчуються на є.

– Який звук позначає літера є у слові синє? (Звук )

2. “Друкування” великої і малої букв Єє в зошитах у клітинку

3. Робота за Букварем (с. 124-125)

1) Звуко-буквений аналіз слів за малюнками і схемами, поданими в підручнику.

2) Читання слів у стовпчиках.

А) Читання слів для зіставлення складів з буквами є – е.

– Порівняти слова блакитне, весняне і синє, літнє. Чому в словах синє, літнє треба в кінці поставити букву є, а не е? (Бо попередній приголосний м’який) А яку букву треба написати в кінці слів блакитне, весняне? (Букву е)

– Чому? (Бо попередній приголосний твердий.)

Б) Звуковий аналіз слів синє, літнє – складання звукових моделей.

В) Викладання слів синє, літнє з розрізної азбуки.

Учитель звертає увагу дітей на те, що в усіх словах 2-5 стовпчиків буква є стоїть на початку складу або сама позначає склад.

Г) Звуковий аналіз слова малює.

– Назвіть звуки в цьому слові. ( , , , , , )

3) Робота над загадкою.

– Які слова допомогли відгадати загадку?

4) Складання речень за малюнком.

5) Опрацювання оповідання за В. Сухомлинським “Барвисте коромисло”.

А) Словникова робота.

Коромисло – дерев’яна вигнута палиця із гачками на кінцях, якою носять відра.

Барвиста – різнокольорова.

Велетень – предмет або істота, що своїми розмірами значно переважає інші предмети.

Дужий – сильний, міцний.

Дивнеє – чудове, чарівне.

Б) Читання оповідання вчителем.

– Про що це оповідання? (Про веселку)

В) Самостійне читання учнями.

– Скільки слів на букву є зустрілося в тексті?

Г) Вибіркове читання.

– Що синіє над річкою? (Хмара)

– Що простяглося через усю хмару? (Веселка)

– Що робить веселка в небі? (Грає, виграє)

– Хто тримає дивне коромисло? (Грім-Буревій)

– Що робить Грім-Буревій? (Тримає дивне коромисло.)

– А що робить хмара? Для чого? (Хмара напуває все живе.)

– Чи добре робить хмара? Чому? (Добре, тому що вона любить природу і піклується про неї.)

6) Розглядання фотографії веселки.

– Прочитайте рядки оповідання, якими можна описати фотографію.

7) Читання алфавіту на потязі.

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

– З якою буквою ознайомилися на уроці?

– Які звуки вона може позначати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

БУКВА Єє, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Єє ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ЗАГАДКА. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ “БАРВИСТЕ КОРОМИСЛО”