Тема уроку: трагедія “Фауст” – вершина творчості Гете

Тема: трагедія ” Фауст ” – вершина творчості Гете. Історія створення, композиція та проблематика(“…невідоме з відомого…”)

Мета: висвітлити, найвідоміші факти з творчої історії “Фауста”, зокрема, про прообраз головного героя, магачорнокнижника, про загальновідомі літературні варіанти історії Фауста, про етапи роботи Гете над твором; формувати навички аналізу художнього тексту; виховувати повагу до культури інших народів.

Обладнання: ілюстративний матеріал.

Епіграф: Справжній учень навчається виводити невідоме

з відомого і тим наближається до наставника.

Гете

Хід уроку

I. Підготовка до сприйняття навчальної теми

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

Серед вічних сюжетів світової літератури, до яких бу^ ла прикута увага читачів протягом століть, була Легенда про людину, яка продає душу дияволу заради певних бажань. У багатьох європейських народів легенда стала своєрідною оцінкою духовного єства людини, її можливостей. У народній свідомості образи магів та відступників найчастіше мали негативне забарвлення.

Що спонукало Гете звернутися до стародавнього сюжету? В якому напрямку розвиває

історію “знаменитого чорнокнижника і чародія” німецький митець? На чому акцентує увагу у своєму творі?

На ці питання будемо шукати відповіді на сьогоднішньому та наступних уроках.

II. Актуалізація опорних знань

Але зараз спробуйте висунути власну версію щодо причин звернення Гете до сюжету про мага, якому підвладні потойбічні сили, спираючись лише на відомі вам біографічні факти життя і діяльності німецького митця. А поштовхом для ваших ідей хай стануть слова самого Гете: “Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її…” Прийом “Мікрофон”. (Моя версія) Ш. Оголошення Теми, мети, епіграфа уроку Робота з епіграфом: як ви розумієте слова Гете? IV.

Формування нових знань, умінь, навичок Спираючись на конспект у зошиті, матеріал підручника, установіть відповідності між автором, твором та датою написання. Розташуйте записи в хронологічній послідовності.

Коментар вчителя. Фауст – особа історична, про що свідчать численні спогади його сучасників. Він жив на межі 15 і 16 століть, мав ім’я ЙоганГеоргію згідно з католицьким і лютеранським звичаєм, прізвище Фауст.

Вчені по різному пояснюють походження його прізвища. Одні стверджують, що воно походить від німецького Раизі, що в перекладі означає кулак. Інші вбачають у ньому псевдонім, утворений від латинського Раизіиз – щасливий. Цей псевдонім підкреслював успішний характер діяльності вченого, мага, астролога, віщуна. Сам Фауст називав себе і лікарем і хіромантом. Отже, з точки зору лютеранської церкви він прагнув недозволених знань, а значить заслуговував засудження, був грішником, бо з погляду людини того часу ці знання можна здобути тільки в союзі з дияволом.

Письмові джерела повідомляють також, що Фауст був професором, читав лекції в різних університетах, мав учнів – послідовників. Ще за життя вченого про нього ходили різні розповіді про його вчинки, в яких вбачали щось незвичайне, фантастичне.

Загинув Фауст внаслідок несподіваної катастрофи, яка вразила сучасників. Передбачають, що це був вибух у лабораторії вченого. За іншою версією, його задушив диявол, що сталося близько 1540 року.

Ця остання подія в житті вченого надала подальшого імпульсу розвитку легенди. Фауст стає популярним улюбленим героєм народної легенди. Його образ несе на собі відбиток часу.

Він людина, яка заради знання готова знатися і з нечистою силою, і тому наприкінці легенди диявол забирає Фауста до пекла. Водночас він типовий представник епохи Відродження, сміливий і безстрашний шукач таємних знань і заборонених шляхів отримання цих знань.

Робота з підручником: складіть хронологію роботи Гете над трагедією “Фауст”.

Зразок учнівської роботи.

-1768-1775 – задум Гете і перший варіант драми.- “ПраФауст”;

-1788-1790 – Гете дописує деякі сцени, друк неповного тексту І частини;

-1797-1808 – під впливом Шиллера Гете повертається до драми, переробляє окремі сцени, 1808 – друкує;

-1825-1831 – робота над іі частиною, надруко

Вана після смерті Гете в 1832 році.

Коментар вчителя. Великий німецький письменник Йоганн Вольфганг Гете працював понад 60 років над трагедією “Фауст”. Образ великого шукача ідтини хвилював його все життя, істориколітературна ситуація на зламі 18- 19 ст., коли з’явилися нові і цілком самобутні уявлення про людину, пізнання, мистецтво, дозволила Гете поновому переосмислити образ мага і чарівника Фауста. У народній легенді Гете знайшов, відповідно до бунтарської спрямованості самого штюрмерського руху, багато бунтарства, індивідуалістичного самоствердження, сміливої непокори. Але гетевський Фауст мало чим схожий зі своїми праобразами.

Він наділений рисами людини не Середньовіччя, а нового часу. У творі Гете втілив просвітницьку віру в силу і необмежені можливості людської думки. Гете суттєво змінив і доповнив сюжет новими персонажами і подіями (в творі діють реальні особи – вчений Фауст, учень Вагнер, селяни, городяни, юна городянка Маргарита, її сусідка Марта, мати, брат та міфологічні персонажі: Бог, Мефістофель, відьми, інша нечиста сила).

Композиція твору складається з таких частин: “Присвята”, “Театральний вступ”, “Пролог на небі”, “І частина”, “II частина”. Саме у “Пролозі на небі” виникає зав’язка трагедії, що визначає ідейний зміст усього твору.

V. Застосування знань, умінь, навичок

Проаналізуйте сцену “Пролог на небі”. Хто є предметом суперечки між Господом і Мефістофелем?

Робота в групах: і група – вибирає ключові слова в характеристиці людини Мефістофелем;

Коментар вчителя. Таким чином, в “Пролозі на небі” автор подає два погляди на людину: віра в людину, її силу та недовіра до людини як слабкої істоти. І саме Фауст має з’ясувати істину і дати відповідь на вічне питання: в чому головне призначення людини. Господь випробовує людину і переконаний, що сумніви, посіяні в її душі Мефістофелем, пробудять у ній прагнення до нових пошуків і цим допоможуть виправдати своє високе призначення.

Лише за таких умов людина досягне висот.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

-Прочитати І дію трагедії “Ніч”;

-скласти план до І дії (письмово).

-Індивідуальне завдання: за матеріалом підручника підготувати повідомлення про жанрову природу твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема уроку: трагедія “Фауст” – вершина творчості Гете