Вартості і вади українського національного характеру

Що таке український національний характер? Це пи­тання досить складне, принаймні неоднозначне. Кожен з національних характерів має свої власні вартості й вади.

Не виключення тут й українці.

Український характер складався протягом багатьох століть. На його формування у першу чергу вплинуло гео­графічне розташування країни: близькість вороже налаштованих племен примушувала бути завжди напоготові. А ось до добрих гостей наші предки ставилися щиро, демон­струючи свою відкритість, гостинність, щедрість. Інший чин­ник, що формував національний

характер українців, – де різноманітні культурно-політичні впливи. Здається, прим­хливе бароко було придумане саме для України, мешканці якої полюбляють прикрашати свій побут.

Наша батьків­щина була переважно аграрною державою. Звідси в націо­нальному характері українця такі риси, як працьовитість, скромність, статечність. Проте притаманні цьому характе­ру і легковажність, і симпатична хитруватість, які інколи помилково вважаються головними рисами українського менталітету.

Слід зауважити, що на відміну від сусідніх народів українці зберегли, так би мовити, гостроту відчут­тя життя. З цим певною

мірою пов’язана близькість на­ших співвітчизників до природи: наприклад, свято Івана Купала й досі не втрачає своєї популярності, особливо в сільських районах.

Розмірковуючи про український національний харак­тер, слід зазначити, що деякі його риси дуже допомагають встановленню добрих відносин із сусідніми країнами. Розважливість, поміркованість і мудрість наших полі­тиків відома всьому світу. Ось де має змогу повністю розгорнутися наш самобутній характер!

Адже відомо, як добре українці ставляться до своїх сусідів: і порадою допоможуть, а якщо треба, то й борошном. Ось так особливості національного характеру поступово форму­ють імідж цілої держави.

Проте не можна сказати, що український характер ос­таточно сформувався. Рух шляхом європейської інтеграції наклав свій відбиток на кожного з нас. Українці стають дещо діловитішими, активнішими щодо суспільних справ тощо. Пройде ще кілька років, і наша країна ввійде до великої сім’ї європейських народів.

Тоді й розгорнеться в повну широчінь характер українця – доброї, працелюбної і мудрої людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вартості і вади українського національного характеру