Відповіді до теми: Авторська позиція у кіноповісті “Україна в огні”

Як подається авторська позиція О. Довженка у кіноповісті “Україна в огні”?

У той час, коли митець писав свій твір, позиція автора мусила бути прихова­ною, тобто міститися у підтексті та домислюватись шляхом повернення до попе реднього фрагмента.

Що таке підтекст, як він створюється?

Підтекст – це своєрідний повтор словесного чи ситуативного, але віднесеного на значне місце у творі. Важливим фактором при створенні підтексту є особис тість автора, час, умови створення твору, ментальність суспільства в цілому. Мак­симально

повне включення читача у сферу світовідчуття автора та його героїв.

У чому полягає сутність поглядів Олександра Довженка на змальовані ним події у кіноповісті?

Автор розглядає змальовані у творі події як певну ланку у величезному ланцю зі всієї історії народу. Тому і створює роман-хроніку з деякими компонентами іс торіософізму, де на перше місце виводить героїчних українців, які потрапили під жорна двох тоталітарних режимів – радянського та фашистського.

Коли виник задум у письменника щодо створення цієї кіноповісті?

Задум написати цей твір про перший, найтяжчий рік війни, рік відступу, з’явився

в Олександра Довженка у той день, коли він дізнався, що німцям віддали Київ. Спо­чатку з’явилась стаття “Україна в огні”, коли автор перебував на посаді кореспон­дента фронтової газети. Вже пізніше кіноповість дістала її назву в спадщину.

Який резонанс мала поява цієї кіноповісті?

Спочатку із захопленням була сприйнята М. Хрущовим, але Сталіну не спо­добалась, він заборонив її друкувати, бо побачив правду про тогочасні події. Цей твір звучав як докір його владі. Згодом Сталін назве О. Довженка автором “анти – радянської повісті”.

Який образ у кіноповісті став уособленням тодішнього народного духу?

Таким уособленим образом постає Лаврін Запорожець – це монументальна постать, батько п’ятьох синів, красуні-дочки і дід маленьких онуків. Мудрим його зробив досвід, бо мав він силу не лише фізичну, а й внутрішню, непримиренність до ворога.

Образи жінок у творі, їх актуальність.

Війна стала справжнім випробуванням для молоді, перш за все для дівчат і жі­нок. Зокрема О. Довженко майстерно змалював образ ліричної, здатної на само­пожертву Олесі Запорожець. Вона – центраіьна в цьому творі, стала певним оре­олом мучеництва, страждань і все-таки відродження.

Поряд з образом Олесі вміло подається автором ще один образ Христі Хуторної, душа якої була зламана ще на початку війни, коли в неї на очах рідний брат убив батька. Це спричинило нена­висть Христі до всіх полонених, дезертирів, боягузів.

Що оспівав та засудив у своєму творі О. Довженко?

Цей твір – осуд радянської системи за фашистську окупацію, коли Україну було кинуто фактично на поталу, на розправу німцям. І водночас – це гімн рід­ній землі та її мужнім воїнам-захисникам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: Авторська позиція у кіноповісті “Україна в огні”