Літературний термін Система персонажів

Система персонажів – взаємини, сюжетні й значеннєві взаємозв’язки між персонажами, одна з важливих сторін композиції епічних, драматургічних і лисичанських добутків. Якщо сюжет заснований на конфліктних відносинах між людьми, вивчення системи персонажів особливо важливо. Нерідко персонажі – учасники конфлікту – є антиподами, письменники протиставляють таких персонажів один одному.

Наприклад, у романі И. С. Тургенєва “Батьки й діти” у центрі всіх конфліктів виявляється Базарів: він головна діюча особа як в ідейному конфлікті

з миром “батьків”, так і в любовному конфлікті.

Базарів і Павло Петрович – це два полюси, напруга між якими визначає відносини практично між всіма учасниками ідеологічного зіткнення. Своєрідними “проміжними” фігурами в системі персонажів роману є батько й син Кірсанови Провінційні нігілісти – Ситників і Кукшина – оттеняют серйозність переконань головного героя. Їхній нігілізм – усього лише данина моді, а не вистраждана система поглядів, як у Базарова. Ганна Сергіївна Одинцова займає особливе місце в системі персонажів.

Вона не розділяє переконань Базарова, але її розум і воля

не уступають базаровским. У любовному конфлікті Одинцова – гідний “суперник” Базарова, її жіночі чари виявляються для героя губительнее, чим уїдливий розум Павла Петровича Скромне місце в системі персонажів займають батьки Базарова. Вони бояться перед сином, часом не знають, як підступитися до нього.

У відносинах Базарова з родителями представлений конфлікт “батьків” і “дітей”, мабуть, у чистому виді. Таким чином, у порівняно невеликому по обсязі й кількості персонажів романі Тургенєва до центральної фігури – Базарову – сходяться всі нитки оповідання. Всі інші персонажі в тім або іншому ступені допомагають зрозуміти складну й суперечливу особистість головного героя – нового “героя часу”, що, по переконанню Тургенєва, не має майбутнього.

У добутках, де конфлікт між персонажами слабко виражений або відсутній, роль системи персонажів у композиції істотно інша Наприклад, у поемі Н. В. Гоголя “Мертві душі” центральний персонаж – Чичиков – лише формально поєднує інших персонажів.

Кожний персонаж, з яким він вступає у відносини, важливий сам по собі. Візити Чичикова до поміщиків дають авторові привід докладно розповісти про кожне з них, відзначивши індивідуальний варіант “відхилення” поміщиків від свого покликання Сам же Чичиков коштовний для Гоголя тим дивною властивістю, що є в кожного шахрая, – притягати до себе велика кількість людей, бути в центрі подій, з’єднувати різнорідний життєвий матеріал


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Літературний термін Система персонажів