ЄВЛЕВИЧ ХОМА

ЄВЛЕВИЧ ХОМА (рр. нар. і см. невід.) – українсько-білоруський поет і культурно-освітній діяч першої половини XVII ст.

Народився в Могильові на Дніпрі (тепер Білорусь). Закінчив Ягеллонський університет (Краків) близько 1625 р. У 1628 – 1632 рр. – ректор Київської братської школи. Належав до київського культурного осередку, що сформувався в 30-х роках XVII ст. навколо П. Могили (“Києво-Могилянській Атеней”). 1625 р. X. Євлевич видав у Краківській друкарні Франциска Цезарія польськомовну поему “Лабіринт, або Заплутана дорога, де гарна Мудрість

з повинності своєї панам могилянам і ще декому, в заходах своїх подібному, коротшу і далеко кращу дорогу показує”. Поема складається з авторської похвали Мудрості й монологу Мудрості, що звертається до членів Могильовського братства.

В руслі ренесансних ідей X. Євлевич заперечує християнське смирення, на яке покладає вину за тяжке становище народу. Прагнучи пробудити історичну пам’ять сучасників, автор звертається до славетних часів Київськоруської держави, подвижницьких діянь предків. Він підносить “слово Мудрості”, надає великого значення вихованню та освіті, покликаних створити нове покоління,

що відновить могутню й квітучу Русь.

Водночас таврує тих, хто неприхильно ставиться до навчання і здобування нових знань, кого цікавлять лише матеріальні вигоди. Поема “Лабіринт…” належить до пам’яток українського літературного бароко.

Літ.: Голубев С. Т. Материалы для истории западнорусской церкви // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. К., 1891. Кн. 5, отд. 3; Крекотень В. І. З історії українсько-білоруського літературного співробітництва в першій половині XVII ст. (Поема Хоми Євлевича “Лабіринт”) // Українська література XVI – XVIII ст. та інші слов’янські літератури.

К, 1984; Ці славетні Київські школи // Шевчук В. Дорога в тисячу років. К., 1990.

С. Денисюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЄВЛЕВИЧ ХОМА