Відповіді до теми: оповідання А. Чехова

Чим відомий А. Чехов у світовій літературі?

Антон Павлович Чехов увійшов в історію світової літератури як найвидат – ніший майстер короткого оповідання. В невеликих за обсягом творах він. зумів розкрити глибокий зміст, зображуючи найважливіші проблеми людського сус­пільства. У жанрі оповідання в російській літературі він був неперевершеним май­стром, як відзначали його великі попередники О. Толстой та Ф. Достоєвський.

Які вимоги ставив Чехов до письменника і як втілював їх у життя?

Чехов вважав, що письменник – це людина,

яка бачить ясніше, ніж звичай­ні люди. А бачити ясніше – це значить бачити всю правду життя, як би вона не була схована за красивими словами, за порожніми спалахами. Він вважав, шо письменник зобов’язаний описувати життя правдиво. “Призначення художньої літератури – правда, безумовна і чесна.

Тоді людина стане кращою, коли ви пока­жете їй, яка вона є”, – писав А. П. Чехов. Цій своїй ідейній настанові він слідував усе життя, правдиво показуючи у своїх оповіданнях своїм сучасникам, які вони є.

Що було девізом життя А. Чехова?

Життєвим девізом А. Чехова була боротьба за людську гідність, проти усякого

пригнічення та приниження.

Яка тематика оповідань А. Чехова 80- 90років?

В оповіданнях цього періоду Чехов зображує життя поміщицької, купецької та чиновницької “Росії” (“Смерть чиновника”, “Унтер Гіришибєєв”, “Хамелеон”, “Палата № 6”, “Іонич” та інші).

З чого сміявся А. Чехов у своїх оповіданнях?

У своїх оповіданнях письменник висміював тс, що було гідне висміювання: він сміявся з духовної ницості людини, нахабства, підлабузництва, лукавства і чван­ливості, рабського плазування перед представниками влади, тупості й нікчемнос­ті, з усіх моральних настанов міщанського побуту, з усього, чим було пронизане навколишнє дрібне життя того часу.

У яких своїх оповіданнях А. Чехов показує проблеми “маленької людини”?

Звернення до проблем “маленької людини” ми бачимо у таких оповіданнях

А. Чехова: “Людина у футлярі” – вчитель гімназії Бєликов; “Смерть чиновни­ка” – чиновник Черв’яков, “Іонич” – доктор Старцев.

Чим страшні Бєликови для суспільства?

Бєликов – обмежений міщанин, якого охопив просто-таки тваринний страх перед справжнім життям: “Аби чого не вийшло”. Він отруює життя не лише собі, а й оточенню, душить усе живе, прогресивне, світле. Не живе, а існує.

У цьому й полягає небезпека Бєликова для суспільства.

Про що мріє письменник у своєму оповіданні “Дама з собачкою”?

В оповіданні Чехова “Дама з собачкою” звучить мотив незахищеності жи­вих людських істот, людських почуттів та пробудження душі людської для любо­ві, щастя, добра. Письменник мріє про красу людських стосунків, доступну усім.

Чим цінна творчість А. Чехова у наш час?

Уся його творчість – це заклик до духовного звільнення та розкріпачення лю­дини. За Людину, ім’я якої звучить гордо, бореться наш улюблений письменник і в наш час, у нашому суспільстві, творчість якого має непересічне значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: оповідання А. Чехова