Переказ – САРМАТИ

Сармати вели кочовий спосіб життя і мали воєнізоване суспільство. Освоєння нових територій, як правило, велося шляхом набігів військових загонів на сусідні осілі племена, їхньою метою були грабунки або накладання данини. Сармати, як і скіфи, тісно взаємодіяли з античним світом через міста-держави в Північному Причорномор’ї, підтримували торговельні зв’язки з грецькими поселеннями, що входили до складу цих держав.

Майже три століття сармати жили поруч із деякими праслов’янськими племенами і, потрапляючи в їхнє середовище, пристосовувалися,

а згодом втрачали певні особливості своєї культури. І якщо їхні стосунки з носіями зарубинецької культури мали характер військових наїздів чи збирання данини, то у формуванні черняхів-ської культури сарматський народ брав активну участь (3 Підручника; 105 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Складіть план до тексту. Орієнтовний план

1. Сармати – кочовий народ.

2. Взаємодія сармат з античним світом.

3. Вплив сармат на розвиток культур.

3. Лексична робота:

– Зарубинецька культура – одна з головних археологічних культур України періоду Залізного віку.

Територія розповсюдження – басейни Прип’яті, середнього і частково горішнього Дніпра. Час – приблизно 200 рік до н. є. до 200 року н. є.

5 клас

– Черняхівська культура – археологічна культура у 100-500 роках Залізної доби.

– Поширена на території лісостепового Подніпров’я між Дінцем і Дністром та Прутом і вздовж Буга, а також на південному сході Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Місто-держава, Північне Причорномор’я, зв’язок, заруби-

Нецька культура, праслов’янський, черняхівська культура, сарматський народ.

5. Дібрати прикметники до іменників.

Спосіб життя (кочовий), суспільство (воєнізоване), загони (військові), племена (осілі, праслов’янські), світ (античний), зв’язки (торговельні), поселення (грецькі), культура (зарубинецька, черняхівська).

6. Питання до тексту.

– Який спосіб життя вели сармати?

– Яким чином сармати освоювали нові території?

– Як сармати взаємодіяли з античним світом?

– Скільки часу сармати жили поруч із праслов’янськими племенами?

– Які стосунки були між сарматами та представниками інших культур?

7. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переказ – САРМАТИ